Geoportál obce

Obec Mestečko sprístupnila verejnosti mapový portál NAŠA MAPA - mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou – vyhľadávať parcely, listy vlastníctva, súpisne čísla budov, približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch :

· Historické vojenské mapovanie

· Topografického mapovania

· OpenStreetMap,

· Google maps

 

 

Ako správne používať mapový portál, jeho funkcie nájdete vo videu : https://www.youtube.com/watch?v=ZXniE_MAsL8

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk

 

 

Do mapového portálu vstúpite kliknutím na obrázok

 

 

Návod na obsluhu

 

 

 

 
© 2011 obecmestecko.sk