Dochádzka poslancov

 

2017

18.01. 15.03. 10.05. 28.06.


Miroslava Sasová / / / /

 
Pavol Janoško / / O OEmília Dundeková / / / OMichal Fujerík / / O OIng. Mária Ofúkaná / / / /Ing. Pavel Jancík / / / /Ing. Miroslav Hajský / / / / 

 

 

 

 

2016

20.01. 16.03. 18.05. 06.07. 28.09. 26.10. 07.12.
Miroslava Sasová / / / /

/

/ /

Pavol Janoško / / / O O / O
Emília Dundeková / / / O / / /
Michal Fujerík / / / / / / /
Ing. Mária Ofúkaná / / / / / / /
Ing. Pavel Jancík / / / / / / /
Ing. Miroslav Hajský / O / / / / /

2015

02.01 22.01. 18.03. 07.05. 02.07. 26.08. 21.10. 10.12.
Miroslava Sasová / / / / / / / /
Pavol Janoško / / / O / O O O
Emília Dundeková / / / / / / / /
Michal Fujerík / / / / / / O /
Ing. Mária Ofúkaná / O / / / / / /
Ing. Pavel Jancík / / O / / O / O
Ing. Miroslav Hajský / / / / / / / /

 

/ - prítomný

O - ospravedlnený

N - neospravedlnený

 

 

 

 
© 2011 obecmestecko.sk